Visualització d'assistència en temps real

Des de l'ordinador, tableta o mòbil on està instal.lada l'aplicació innovaCP podem veure en tot moment i en temps real l'assitència que hi ha en qualsevol servei del centre.

Igualment un controlador del centre pot tenir una pantalla tipus tableta o telèfon mòbil en la que visualiza en temps real si hi ha cap avís per a ell des de administració/secretaria sobre un alumne concret, o avisar-lo de certes particularitats del alumne a tenir en conta (alergies, trastorns alimentaris, etc)

En aquest primer cas, veiem como la pantalla va visualitzant els alumnes que van fitxant en els terminals:


Però en el cas de que s'hagi de mostrar cap avís al controlador d'algún alumne concret, es mostren alertes visuals a la pantalla i també alertes sonores tipus timbres (opcional):Per a saber més, aquí