Instal.lació senzilla

No necessiteu 2 messos per posar en marxa innovaCP!!!

El software entregat s'autoinstal.la, els terminals d'empremtes només necessiten accés a la xarxa del centre i un endoll ja que us l'enviem preconfigurat.

Un dels nostres esforços s'han centrat en facilitar tot aquest procés, i en només un matí podeu tenir tot el sistema funcionant!