També per a professorat i PAS

Efectivament, innovaCP està preparat per tenir control d'accés als serveis tant per alumnes com per a tot el personal del centre.

Això és útil també si s'instal.la el control d'accés a espais restringits, amb obertura elèctrica de les portes. Els usuaris que tinguin l'empremta autoritzada se'ls obrirà la porta en el moment de posar el dit al terminal d'empremtes.