Enllaç entre 'innovaCP' i la plataforma educativa 'Clickedu' ®


Gràcies a un acord de col.laboració i desenvolupament, si el seu centre utilitza la plataforma educativa Clickedu, el sistema de control d'assistència innovaCP pot treballar amb les dades dels alumnes i assistència de Clickedu. El funcionament d'aquest enllaç està automatitzat i és totalment transparent pel centre.

Amb innovaCP tindrà el control d'assistència amb empremta dactilar integrat: Les assistències als terminals estaràn sempre reflexades a Clickedu. S'ha acabat passar llista a mà (i els errors que això pot comportar)

Donat que innovaCP disposa d'un sistema d'avisos i alertes per advertir de faltes d'assistència als serveis on s'han instal.lat els terminals d'empremtes (per exemple el menjador), és important que aquest sistema ignori les absències al centre dels alumnes (justificades o no). Així, si s'ha introduït a Clickedu una falta d'assistència al centre d'un alumne, innovaCP ignorarà l'alerta si aquell alumne no va al menjador escolar (o altre servei), evitant així falses alertes. De la mateixa manera, no és menys important que les assistències reals que hi ha hagut retornin a Clickedu pel seu tractament i/o facturació.

A continuació remarquem els trets principals d'aquest mòdul:

Sincronitza els alumnes

Per tal que un alumne pugui identificar-se en un scanner d'empremtes instal.lat a l'escola, aquest alumne ha d'estar previament present en el sistema innovaCP. Amb l'enllaç a Clickedu no s'ha de tornar ha repetir la feina per donar-lo d'alta també a innovaCP, sinó que l'alumne es crearà automàticament a innovaCP amb les dades ja introduïdes a Clickedu. El mateix passa si al alumne se'l canvia de grup en qualsevol moment del curs: aquests canvis es traslladen també al sistema innovaCP.

De la mateixa manera, quan el centre implementa el sistema d'identificació dactilar innovaCP per primera vegada, tota aquesta informació s'incorpora desde Clickedu, no s'ha de donar d'alta un per un els alumnes. Això redueix dràsticament el temps d'implementació d'innovaCP a les escoles.

El mateix passa a cada inici de curs: Tots els alumnes nous presents a Clickedu s'incorporen a innovaCP automàticament, això com tots els canvis de curs.