NOU! Reconeixement Facial

A innovaCP, ademés d'empremta dactilar i targes de proximitat, hem incorporat la possibilitat de treballar amb terminals de reconeixement facial

El reconeixement facial actualment ha assolit un nivell de prestacions remarcable. Permet tenir una resposta inclús més ràpida que altres mètodes d'identificació com les empremtes. Ademés és més tolerant als canvis d'edat dels alumnes. i permet identificar-se sense haver de tocar cap superfície, el que millora les condicions d'higiene.

Si vol saber més sobre aquest tema, click aquí