Fins a 255 terminals d'empremtes

L'aplicació es capaç de gestionar fins a 255 terminals d'empremtes instal.lats en el centre.

També és possible instal.lar més d'un terminal en un mateix espai-aula on es realitza un servei, per exemple a l'entrada d'un menjador. D'aquesta manera estan tots dos (o més) en funcionament sempre i agilitza l'entrada d'alumnes, ja que l'alumne pot fitxar en qualsevol dels terminals indistintament. De la mateixa manera, quan a un espai-aula s'hi pot accedir per més d'una porta, es pot instal.lar un terminal a cada entrada.

En qualsevol d'aquests casos, el funcionament és transparent per a l'usuari, i l'aplicació s'encarrega de generar tots els informes i alertes independentment de per quin terminal ha accedit l'alumne.