Abonats / esporàdics

Des de l'aplicació es gestiona quins alumnes estan inscrits/abonats a cada servei i per a quines dates. Se'ls pot abonar, donar de baixa, així com baixes temporals i altes temporals.
innovaCP es basa en aquesta informació pel seu funcionament:

- Alertes d'alumnes que haurien d'haver assistit al menjador però que no hi han anat tot i estar abonats.
- Ignorar alertes d'alumnes que haurien d'haver assistit al menjador però se'ls ha desabonat temporalment aquell dia.
- Ignorar alertes d'alumnes que haurien d'haver assistit al menjador però no han assistit a l'escola aquell dia.
- Diferenciar clarament els alumnes que tot i no estar abonats si que han anat al menjador

Aquest darrer cas és especialment útil per evitar omissions en la facturació del serveis de menjador.